ISSN 2720–2461

 W najnowszym numerze m.in:

- R. Szczerbik - Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w województwie podkarpackim w 2019 roku

- R. Szczerbik, T. Mazurkiewicz, T. Sobuś - Populacja lęgowa żołny Merops apiaster w województwie podkarpackim w latach 2016-2020

- J. Hordowski, T. Sobuś - Zmiany w ugrupowaniu ptaków lęgowych parku w Łańcucie między latami 1961–1965 a rokiem 2021

- D. Sikora - Świerszczak Locustella naevia w krajobrazie rolniczym Kotliny Sandomierskiej

- J. Hordowski - Synantropizacja śpiewaka Turdus philomelos w środkowym dorzeczu Sanu

- T. Mazurkiewicz, W. Guzik - Obserwacje rzadkich gatunków ptaków na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018–2020

- A. Kut - Bibliografia ornitologiczna województwa podkarpackiego

- W. Guzik, P. Guzik - Sowy Strigiformes terenów leśnych wschodniej części Beskidu Niskiego w latach 2016–2021

- J. Grzybek - Wzrost zimującej populacji paszkota Turdus viscivorus w lasach północnego Podkarpacia